Välkommen till Sigrid Rudebecks Gymnasium!

Föräldrakväll för ÅK1 föräldrar

Föräldrakväll för föräldrar vars barn har börjat i ÅK 1 kommer att äga rum torsdagen den 21 september.

NA: kl 17.00-19.00

SA: kl. 18.00 -20.00

Information och svarstalong kommer hem via elev.