Välkommen till Sigrid Rudebecks Gymnasium!

Informationskväll (Öppet Hus) inför gymnasiestart hösten 2020

Till dig som ska börja gymnasiet hösten 2020 :-)

Inför ditt gymnasieval är du tillsammans med förälder välkommen till Informationskväll:

torsdag 28/11-19, kl 17.30-20.00

tisdag 21/1-20, 17.30-20.00

Detaljerat program kommer att finnas här på vår hemsida en vecka före.