Välkommen till Sigrid Rudebecks Gymnasium!

Historik

 

Sigrid Rudebeck startade sin skola den 7 augusti 1869. Den var då en skola enbart för flickor. De första åren låg skolan vid Järntorget.

Sigrid

1875 började Sigrid flytta in på Bellmansgatan där skolan alltjämt ligger. 1903 utökade hon verksamheten med Göteborgs gymnasium för flickor, vilket så småningom skulle ändras till Sigrid Rudebecks gymnasium för flickor. Detta var, tillsammans med Göteborgs Högre Samskola, första möjligheten för flickor att ta studentexamen i Göteborg.

I slutet av 1960-talet togs de första pojkarna in och skolan fick sitt nuvarande namn. Skolan var 1924 Skandinaviens största med 1.444 elever! Det är med andra ord ett mycket stort antal elever som under dessa drygt 140 år har fått sin utbildning vid Sigrid Rudebecks Skola.