Välkommen till Sigrid Rudebecks Gymnasium!

Föräldraföreningen

 

Välkommen till Föräldraföreningen på Sigrid Rudebecks Gymnasium

Föräldraföreningens uppgift är att underlätta kommunikationen i båda riktningarna mellan elevernas familjer och skolan. Vi för fram frågor som är viktiga för både elever och föräldrar. Vi följer skolans intentioner, hur undervisning och omvärldsfrågor utvecklas. Vi kan bistå skolledningen att förankra och föra ut information till elevfamiljerna. Tillsammans kan vi förändra och förnya.

Föräldraföreningen stödjer projekt inom skolans väggar som är hela elevkollektivet till nytta. Det handlar oftast om bra projekt som har svårt att rymmas i skolans ordinarie budget. Föräldraföreningen har under de senaste terminerna bl a bekostat nya musikinstrument, en brännugn för keramik och en kraftfull server för datakommunikation.

Alla elever på Rudebecks får information om dagens droger och vilka effekter drogbruk kan föra med sig. Kunniga och insatta personer som arbetar dagligen med drogfrågor kommer till skolan och berättar om sina erfarenheter.

Utöver detta försöker vi sätta lite guldkant på elevernas tillvaro genom att på olika sätt stödja olika festinitiativ och treornas sista dag på skolan.

Föräldraföreningens medlemsavgift går i sin helhet till dessa aktiviteter. Det är frivilligt att vara med men självklart är det så att ju fler medlemmar, desto starkare föräldraförening och därmed allt enklare att på ett positivt sätt påverka skolans vardag.

Känner Du som förälder att du vill delta i skolutvecklingen genom att engagera Dig i föräldraföreningen är Du mer än välkommen. Om Du har andra frågor som du vill lyfta upp till ytan och starta en diskussion kring, tveka inte, kontakta någon i föräldraföreningens styrelse.

Plusgiro: 724350-4 Föräldraförening Sigrid Rudebecks gymnasium
Medlemsavgift 150:- . Frivilliga bidrag tages tacksamt emot. 

Föräldraföreningens stadgar 2015

Föräldraföreningens styrelse Läsåret 2017/2018

Klicka här för kontaktinformation