Välkommen till Sigrid Rudebecks Gymnasium!

Föräldraföreningen


Inbjudan till medlemskap

Föräldraföreningen Sigrid Rudebecks Gymnasium

Org nr 857203-9132

Föreningen verkar för att föräldrar och elever ska få en så bra gymnasietid som möjligt
Uppgifterna kan sammanfattas med:
•                    Att underlätta kommunikationen mellan föräldrar och skola.
•                    Att framföra frågor som är viktiga för både föräldrar och skola.
•                    Att stödja olika projekt och idéer som är till nytta för skolans elever.

Föreningen engagerar sig i och bekostar olika projekt som ska hjälpa elevernas studietid och skola. Det är t ex. bidrag till klassens dag, julfest på Svenska Mässan, IT-hjälpmedel, material för elever att låna, stipendium och stora Studenttårtan på avslutningen. 

Föreningen finansierar även föreläsningar för eleverna som planeras i samråd med skolan. Teman har varit bl a studieteknik, balans i livet, ekonomi och konsumenträtt. 

Eleverna kan också söka bidrag hos FF för event och projekt som de önskar genomföra.

Kontakta oss gärna om du har frågor som du vill lyfta eller diskutera. Vi tar gärna emot förslag och synpunkter på föreläsningar och andra projekt att stödja. Du hittar kontakt-uppgifter och annan information om föreningen på skolans hemsida www.rudebecks.se.

GDPR-regler: Vi vill kunna kontakta er igen nästa år om ni är i åk 1 eller 2. Så när du betalar, ange då årskurs, mailadress och/eller mobilnummer, så underlättar det nästa års utskick. Annars kan ni lämna det blankt.

Föräldraföreningens medlemsavgift går i sin helhet till dessa aktiviteter. Det är frivilligt att vara med men självklart är det så att ju fler medlemmar, desto starkare föräldraförening och därmed allt enklare att på ett positivt sätt påverka skolans vardag.

Känner Du som förälder att du vill delta i skolutvecklingen genom att engagera Dig i föräldraföreningen är Du mer än välkommen. Om Du har andra frågor som du vill lyfta upp till ytan, tveka inte, kontakta någon i föräldraföreningens styrelse.

Vi hoppas på medlemsavgift/bidrag: Plusgiro 72 43 50-4 eller swish 123 038 5609

Med vänliga hälsningar,

Föräldraföreningens styrelse 

Nedladdningsbar PDF med denna information, samt inbetalningskort för Plusgiro

Föräldraföreningens stadgar 2015

Föräldraföreningens styrelse 2018-2019